Tháng 8, tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2013

Tháng 8, tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2013
05-07-2013

(Chinhphu.vn)-Diễn đàn Trẻ em Quốc gia năm 2013 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tại Hà Nội.

[Xem ảnh]

Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2011

Trước đó, Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh sẽ được tổ chức trước ngày 15/7/2013 với khoảng 30 tỉnh, thành phố tham gia.

Hoạt động chính của Diễn đàn là tổ chức cho các em tham gia các trò chơi tìm hiểu về quyền trẻ em và các nội dung chính của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các đoàn;

Thảo luận để trẻ em đưa ra ý kiến rà soát, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của trẻ em tại các diễn đàn trước; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tổ chức cho trẻ em đi thăm quan tại Hà Nội...

Anh Kiên